Koichi Kashiwaya

Koichi Kashiwaya is a Koichi Tohei’s disciple, 8th Dan in Shinshin Toitsu Aikido and an Okuden in Ki Training. He was appointed as a Chief Instructor for the Ki Society USA by Tohei Sensei himself.