History

Nobuyoshi Tamura

Nobuyoshi Tamura (2 March 1933 – 9 July 2010) was an 8 Dan Aikido Aikikai Shihan. He was advised by the Seigo Yamaguchi to become an uchi-deshi in Hombu which he… Continue Reading